Tillbaka

mall_startsida_kommunochpolitik.jpg

Support- och lösningstekniker med djup och bredd till Digitalisering och IT

Kommunledningsförvaltningen

Om arbetsplatsen

Enheten Digitalisering och IT svarar för drift, support och utveckling av gemensamma plattformar, IT-tjänster och IT-arbetsplats samt samordnar, följer upp och ger stöd för kommunens digitaliseringsarbete i enlighet med kommunens vision, strategier, policy och riktlinjer.

Enhetens uppdrag är att möjliggöra verksamheternas effektivisering och måluppfyllelse i syfte att nå kommunens övergripande mål och vision med stöd av ett funktionellt, relevant och kostnadseffektivt IT-stöd.

Vi på enheten arbetar som ett team och har som gemensam utgångspunkt och värdegrund att

 • ge varandra stöd och dela kunskap och insikter
 • ta ett personligt ansvar, i teamet, för helhet och kvalitet i vår leverans till verksamheten
 • vara en lärande organisation där det är tillåtet att pröva lösningar, göra misstag - som vi lär oss av och kvalitetssäkrar
 • nå goda resultat och utveckla teamets gemensamma förmåga

Digitalisering och IT är del av kommunledningsförvaltningen med uppdrag att ge förvaltningarna ett sammanhållet och erforderligt stöd med hög kvalitet och relevans, samt följa upp verksamheten mot de ramverk för styrning och ledning som är fastställda.

Digitalisering och IT arbetar i en flexibel och öppen arbetsplats i centrala Bålsta med goda möjligheter till distansarbete. 

Som medarbetare i kommunen kan det vara bra att veta att du tjänsteperson i en kommunal förvaltning som regleras av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, offentlighetsprincipen samt tryckfrihetsförordningen och är som tjänsteperson del av en politiskt styrd verksamhet.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att vara del av support-teamet som hanterar inkommande ärenden och beställningar.

Uppgifterna har stor bredd och djup, från enklare felsökning och felavhjälpning, till mer komplexa problem, övervakning, analys och underhåll av plattformar, tjänster på driftplattformen och brandväggar och nätverk. Du kommer också att kunna delta och ingå i projekt-uppdrag.

Vi ser gärna att du har förmåga att ta ett samordningsansvar inom IT-support där du bland annat bidrar till hög och goda resultat i våra leveransprocesser. Vi erbjuder en arbetsplats där det är möjligt att växa i kompetens och ansvar.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att

 • hantera incidenter, problem- och förändringsärenden
 • support av klientplattform, M365, PC, iPad och MacOS samt mobila enheter
 • övervaka aktuell IT-leverans, utföra felsökning och avhjälpa fel samt verkställa beställningar
 • övervakning av nätverk, driftplattform och nätverk 
 • agera förvaltningskontakt för objektsförvaltning som IT-specialist

Kvalifikationer

Vi kommer att göra en sammanvägd bedömning av dina kvalifikationer.
Vi kommer också att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det vi efterfrågar är längre erfarenhet av support och teknikstöd i en IT-organisation.
Du har erfarenhet av och god kunskap inom IT-tekniskt arbete, felsökning, support på hårdvara, applikationer, servertjänster och nätverk.

Vi ser gärna att du har

 • god erfarenhet och kunskap om M365
 • god erfarenhet och kunskap om AD och GPO:er
 • har kunskap om Windows server
 • har god kunskap och erfarenhet av PC, felsökning och avhjälpning
 • har viss kunskap om brandväggar och webbfilter
 • har viss kunskap inom IT-säkerhet

Det är meriterande om du har kunskap av PowerShell Script

Vi ser också att du ska ha förmåga att

 • kommunicera ledigt och koncist med användare, kolleger och
  leverantörer i ord och skrift, på svenska.
 • vara serviceinriktad och ta ansvar för kvalitet och resultat
 • sätta dig in i olika verksamheters kärnuppdrag och förstå och sätta dig in i verksamhetens supportbehov
 • ta till dig instruktioner och manualer inom data och teknik, även på engelska och omsätta dessa till praktisk handling

Vi söker dig som

Vi söker dig som vill ingå i ett positivt, engagerat och prestigelöst team som delar kunskap, lyfter frågor och idéer och ser potentialen i att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Du gillar ordning och reda, att dela kunskap, är öppen för synpunkter och lärande samt är flexibel och följsam när det behövs, men också - när det är aktuellt, följer ramverk, riktlinjer och beslut.

Du delar vårt teams värdegrund att vara lyhörd, kunskapsbyggande och främja långsiktigt hållbara och inte minst innovativa arbetsformer och rutiner, samt ta ett personligt ägarskap för vår leverans av IT-tjänster till verksamheten, för största möjliga verksamhetsnytta.

Vi utgår från att du vill utvecklas och ser gärna att du breddar dig och fördjupar dig inom vårt ansvarsområde.

Det finns också goda möjligheter att ta en drivande roll i arbetet med och utveckling av våra processer och rutiner!

Vi ser fram emot att få samarbeta med dig!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bålsta
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2023/46
Kontakt
 • Dag Lanerfeldt, 0171-52767
Publicerat 2023-02-19
Sista ansökningsdag 2023-03-27

Dela länkar