Tillbaka

Skolkurator med placering grundskola F-6

Barn- och elevhälsoenheten

Om arbetsplatsen

Hos oss på Barn- och utbildningsförvaltningen får du kollegor som delar sin kompetens med dig. Ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt. Med glädje och professionellt engagemang samarbetar vi för goda relationer, möjligheter och utvecklande lärmiljöer för barn- och elever och för dig som medarbetare. Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheterna inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, kommunens elevhälsoenhet samt gymnasie- och vuxenutbildning. 

Barn- och elevhälsoenheten

Barn- och elevhälsoenhetens verksamhetsområde spänner över det specialpedagogiska, medicinska, sociala och psykologiska området.

Barn- och elevhälsoenheten har ett uppdrag som omfattar barn och elever från förskolan till gymnasiet inom de kommunala verksamheterna. Uppdraget handlar till stor del om att bidra till att skapa förutsättningar som främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Barn- och elevhälsan har en rådgivande och konsulterande roll på individ-, grupp- och organisationsnivå. Enheten består av ett förskoleteam, ett skolteam och skolpsykologer med central placering, samt kuratorer och skolsköterskor med placering på kommunens skolor. Till enheten hör även ett Skoldatatek med IKT-pedagoger. 

Centralt anställd med arbetsplats på skolan

Du är centralt anställd på barn- och elevhälsoenheten och du har din placering på Slottsskolan och Vibyskolan, som är två F-6 skolor med cirka 200 elever vardera.

Du ingår i ett kommungemensamt nätverk tillsammans med kuratorerna på övriga skolor. Nätverket leds av en samordnare för kuratorerna som träffas regelbundet för kollegialt lärande, professionsutveckling och handledning.

Dina arbetsuppgifter

Utifrån ditt perspektiv som skolkurator tillför du psykosocial kompetens i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna trygghet.

Du är en del av elevhälsoteamet på skolan som leds av rektor. Du bidrar aktivt i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ett kommungemensamt årshjul för det hälsofrämjande arbetet finns utarbetat för att skapa likvärdighet och stöd i arbetet.

Professionella samtal är skolkuratorns viktigaste redskap i arbetet med elever, föräldrar, elevgrupper, skolledning och pedagoger. Skolkuratorn främjar även måluppfyllelsen genom samarbete och samverkan internt inom organisationen samt externt med samarbetspartners inom framför allt kommun och region.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.

Du har erfarenhet av arbete med barn och unga. Vi söker dig som är en stabil och flexibel person med förmåga att hitta kreativa lösningar på uppkomna utmaningar. Du har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Du arbetar självständigt och strukturerat, samt tar ansvar och egna initiativ.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Erfarenhet av arbete som skolkurator på grund- eller gymnasieskola är meriterande. 

 

Rekrytering sker löpande

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Håbo
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2022/199
Kontakt
  • Lena Norrman, 0171-52613
Facklig företrädare
  • Akademikerförbundet SSR, Håbo kommun, AnetteNordin,tel0171-52933
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-08-15

Sök jobbet