Tillbaka

Enhetschef Biståndsenheten

Socialförvaltningen

Mitt i hjärtat av Mälardalen finner du en kommun som växer hållbart och där hög kvalité genomsyrar all verksamhet. Här arbetar man aktivt med att ledorden tillit, samverkan och lärande ska prägla arbetet. Välkommen till Håbo Kommun.

Håbo Kommun rekryterar nu en Enhetschef till Biståndsenheten som vill vara med och leda arbetet och utveckla verksamheten till det bästa för kommunens medborgare.

Detta är en direkt rekrytering av Håbo Kommun där vi på Poolia har fått möjlighet att hjälpa till i rekryteringsprocessen. Urvalet sker löpande så ta chansen att bli Håbo Kommuns nästa kollega redan idag.

 

Om tjänsten

Biståndsenheten består av enhetschef, teamledare, biståndshandläggare, Färdtjänsthandläggare, Avgiftshandläggare, demensteamet och anhörigkonsulent. I rollen som Enhetschef kommer du ha personalansvar, budget och verksamhetsansvar.

Enheten har kommit en bit på vägen för att nå vård- och omsorgsnämndens mål som handlar om att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, skapa en verksamhet av god kvalitet i utgångpunkt av den enskildes behov och önskemål samt att säkerställa en god arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi hoppas att du vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten. För att du ska få goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag finns också chefsstöd i olika former.

Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer för centralbemanningen och digitaliseringsenheten.

 

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Dina arbetsuppgifter som enhetschef är budget-, verksamhets- och personalansvar. Du leder arbetet på enheten i ett tätt samarbete med teamledare och medarbetare, säkerställer en rättssäker handläggning, driver utvecklings- och kvalitetsarbete med individen i fokus samt arbetar för att verksamheten ska nå uppsatta mål.

 

Vem är du?

För att bli framgångsrik i rollen så söker vi dig som har relevant utbildning på högskolenivå, till exempel socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet inom vård och omsorgsarbete och god förståelse för hur man säkerställer en rättssäker handläggning. Vidare har du erfarenhet av att självständigt och framgångsrikt planera och driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du förutsätts kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Då Håbo är ett finsk förvaltningsområden är även kunskaper i finska språket meriterande.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering och den vi söker har stort engagemang, ser möjligheter, hittar lösningar och driver utveckling på ett prestigelöst sätt. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av tillit, kreativitet och innovativa lösningar. Som ledare har du förmåga att uppmuntra, inspirera och har lätt för att få med dig andra.

 

Om verksamheten

Håbo kommun fortsätter att växa då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Det innebär ständig förändring och möjligheter att utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar bra förutsättningar för allt fler invånare och nya företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun.

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma eller bättre förutsättningar att förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Det märks extra tydligt i hur vi bedriver pedagogisk verksamhet, äldreomsorg och barnomsorg. Vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Mälardalen blir större och vi med den. Vägar, järnvägsspår och datakommunikation är förutsättningen för vår närhet till regionen. Närheten skapar möten och mångfald mellan människor och företag. Mångfalden skapar innovation och framgång.

 

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia. Klicka här för att söka tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Håbo
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2023/28
Publicerat 2023-01-30
Sista ansökningsdag 2023-02-08