Tillbaka

IMG_6412.JPG

Erfaren medarbetare inom IT-drift och utveckling

Kommunledningsförvaltningen

Om arbetsplatsen

Enheten Digitalisering och IT svarar för drift,  support och utveckling av gemensamma plattformar, IT-tjänster och IT-arbetsplats samt samordnar, följer upp och ger stöd för kommunens digitaliseringsarbete i enlighet med kommunens vision, strategier, policy och riktlinjer.

Enhetens uppdrag är att möjliggöra verksamheternas effektivisering och måluppfyllelse i syfte att nå kommunens övergripande mål och vision med stöd av ett funktionellt, relevant och kostnadseffektivt IT-stöd.

Vi på enheten arbetar som ett team och har som gemensam utgångspunkt och värdegrund att

 • ge varandra stöd och dela kunskap och insikter
 • ta ett personligt ansvar, i teamet, för helhet och kvalitet i vår leverans till verksamheten
 • vara en lärande organisation där det är tillåtet att pröva lösningar, göra misstag - som vi lär oss av och kvalitetssäkrar
 • nå goda resultat och utveckla teamets gemensamma förmåga

Digitalisering och IT arbetar i en flexibel och öppen arbetsplats i centrala Bålsta med goda möjligheter till distansarbete. 

Som medarbetare i kommunen kan det vara bra att veta att du tjänsteperson i en kommunal förvaltning som regleras av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, offentlighetsprincipen samt tryckfrihetsförordningen och är som tjänsteperson del av en politiskt styrd verksamhet.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med hela bredden av området inom plattformsdrift och förvaltning, automatisering, utveckling och design av kommunens framtida IT-miljö.

I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att

 • svara för drift, utveckling och support av server- och driftplattform med Windows Server, SQL och VMWare
 • svara för drift, utveckling, support och konfigurering av M365, Azure AD, Intune och Autopilot
 • bidra till att etablera design, arkitektur och ramverk för en modern IT-drift- och utvecklingsmiljö
 • hantera incidenter, problem- och förändringsärenden i teamets ITSM-stöd
 • agera förvaltningskontakt för objektsförvaltning som IT-specialist

Kvalifikationer

Vi gör en sammanvägd bedömning av dina kvalifikationer. 

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det vi efterfrågar är flera års erfarenhet av system- och plattformsdrift i en IT-organisation med support, förvaltning, drift och utveckling som uppdrag.

Du har mycket god erfarenhet (flera år) och kunskap av serverdrift och support för Windows Server med virtuella servrar. 

Vi ser gärna att du uppfyller några eller flera av dessa påståenden:

 • Du har mycket god kunskap om Windows Server och virtuella plattformar
 • Du kunskap om VMWare, kunskap om storage och backup
 • Du har god kunskap inom AD on prem, Azure AD och M365
 • Du har kunskap om WSUS och god kunskap om SCCM och Intune
 • Du har kunskap om Exchange Online
 • Du har god kunskap inom IT-säkerhet, gärna på Microsoftplattformen och End Point Defender och det är meriterande om du har god kunskap inom brandväggar
 • Du har viss kunskap inom TCPIP, kunskap om DNS samt viss kunskap om KPI-ramverk
 • Du har kunskap och erfarenhet av Power-Shell Script och Microsoft Power Apps

Vi ser även att du har förmåga att

 • kommunicera ledigt och koncist med användare, kolleger och
  leverantörer i ord och skrift på svenska
 • formulera budskap, instruktioner och manualer på ett pedagogiskt sätt verbalt och i text
 • sätta dig in i olika verksamheters kärnuppdrag och förstå och omvandla verksamhetens behov till tekniska lösningar, funktioner och tjänster.
 • ta till dig instruktioner och manualer inom data och teknik på engelska och omsätta dessa till praktisk handling
 • sammanställa data och information till rapporter och sammanfattningar som underlag till analys och beslut.

Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet av informationssäkerhet

Vi söker dig som

Vi söker dig som vill ingå i ett positivt, engagerat och prestigelöst team som delar kunskap, lyfter frågor och idéer och ser potentialen i att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Du gillar ordning och reda, att dela kunskap, är öppen för synpunkter och lärande samt är flexibel och följsam när det behövs, men också - när det är aktuellt, följer ramverk, riktlinjer och beslut.

Du delar vårt teams värdegrund att vara lyhörd, kunskapsbyggande och främja långsiktigt hållbara och inte minst innovativa arbetsformer och rutiner, samt ta ett personligt ägarskap för vår leverans av IT-tjänster till verksamheten, för största möjliga verksamhetsnytta.

Det finns goda möjligheter att fördjupa sig inom vårt ansvarsområde, ta en drivande roll i att utveckla våra processer och våra tjänster. 

Vi ser fram emot att få jobba med dig!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230401
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bålsta
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2023/11
Kontakt
 • Dag Lanerfeldt, 0171-52767
Publicerat 2023-02-19
Sista ansökningsdag 2023-03-27